Gå til kamp mod rotterne, send dem over til naboen.

Gå til kamp mod rotterne, send dem over til naboen.

Gå til kamp mod rotterne, send dem over til naboen, ja sådan kan man udtrykke det.

At gå til kamp mod rotterne, er ikke særligt let men, man kan ødelægge den ro de skal have, til at formere sig.

Samtidigt får De gennemrenset kloaksystemet, og brønde m.m.

Har De haft vand i kælderen, har De fugt på kældervægge i forbindelse med rørbrønde, ja, så skyldes det primært, manglende vedligeholdelse af kloaksystemet.

Vi kan, ved at gennemspule og slamsuge Deres kloaksystem, afhjælpe en stor del, af de gener, en tilstoppet tag-køkkenbrønd afstedkommer, samt skabe den nødvendige rensning, og eller uro i kloaksystemet, der gør, at rotter nødigt bosætter sig.

Deres fordele, ved en servicekontrakt på Deres kloaksystem, er derfor:

Altid rene rørbrønde, og køkkenbrønde, ingen opstuvning i rørbrønde med vand i kælder til følge.

Firmaets ledelse sørger for, den faglige kvalitetskontrol, der evt. kan gennemføres i samarbejde med Dem.

Ønsker de at gøre brug af vores servicearbejder kontakt undertegnet for en uforpligtende gennemgang af deres ejendoms kloaksystem.

Vi håber, at oplyste fordele må have Deres interesse og det skulle glæde os, at indgå et samarbejde med Dem.

Vi kommer meget gerne til et uforpligtende møde.

BEMÆRK VORES TELEFONER SVARER HELE DØGNET FOR HURTIG KLOAKSERVICE.

VI UDFØRER OGSÅ ENTREPRENØRARBEJDER

* Kloakarbejder ** Murerarbejder ** Anlægsarbejder

* Flisebelægning ** Asfaltarbejder ** Rottebekæmpelse

* Kloak-Tv-inspektion ** Tilbud ** Servicekontrakter

Med venlig hilsen

Aut: Kloakmester

Johnny Frode Andersen.

Vi tillader os at oplyse Dem om produktet til renovering af konstateret kloakskader, et produkt som har vist sig at være særdeles konkurrencedygtigt i forhold til normale renoveringsløsninger og i særdeleshed ved sammenligning med traditionel opgravning.

Amager Kloakservice tilbyder sig derfor som tilbudsgiver til Deres kloakskader i lighed med andre, men som noget nyt, til priser der gør prisen for reparation ved kloakskader væsentlig mindre, end det er set tidligere.

Opgravningsfri renovering af kloaksystemet.